יום ג', כד’ בכסלו תשע”ח
שנת לימודים פוריה ומוצלחת,בע"ה לצוות ותלמידות משפחת אורות אדית.
פורסם: 16:46 (31/08/17) לאה אהרון