בי''ס אורות אדית

בי''ס אורות אדית

כותרת הכתבה

תזכורות ועדכונים להורים

חוזר תלבושת אחידה כיתות ו-ח

חוזר תלבושת אחידה כיתות א-ה

ספרי לימוד תשע"ט

חוברות עבודה במתמטיקה לחופשת הקיץ תשע"ח

חופשה נעימה ,מהנה ובטוחה לכל תלמידות בית הספר.

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA